Voor Brent is de entourage en de werking van TIS bekend terrein. In zijn eerste seizoenen […]